سرویس بین الملل افکار نیوز

- یک روزنامه روسی ادعا کرد که در مذاکرات ایران و گروه " ۱ + ۵ " میانجیان حل مساله هسته ای که امروز در مسکو آغاز شده است، به طرف ایران پیشنهاد خواهد شد که غنی سازی اورانیوم در سایت " نطنز " را حد اقل چهار برابر کاهش دهد، در غیر این صورت آمریکا از دور جدید مذاکرات خودداری خواهد کرد و تحریم ها علیه تهران را بیش از پیش سخت تر خواهد نمود. این مطلب روز دو شنبه در روزنامه " کومرسانت " روسیه نوشته شده است.

به گزارش سرویس بین الملل افکار نیوز، به نوشته روزنامه " کومرسانت " به نقل از منابع دیپلماتیک، برنامه سازش کارانه ای که به طرف ایران پیشنهاد خواهد شد، شامل چند نکته کلیدی است که کاهش غنی سازی اورانیوم در سایت نطنز از ۲۰% تا ۳.۵ یا ۵% و متوقف کردن کارهای غنی سازی در سایت " فردو " و یا حتی تعطیل این کارخانه از جمله آنها هستند. در مقابل این، به ایران اجازه خواهند داد که میله های سوخت هسته ای را برای راکتور پژوهشی تهران از اورانیوم غنی شده موجود و تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی تولید کند.

به نوشته روزنامه " کومرسانت "، بلافاصله پس از اجرای حد اقل یکی از نکات این برنامه توسط ایران، بر داشتن تحریم ها علیه این کشور آغاز خواهد شد.

با این حال، به نوشته روزنامه روسی، وحدت نظر کامل در خصوص این برنامه در بین شرکت کنندگان در مذاکرات هنوز به دست نیامده است. آمریکا خواستار آن است که تمامی ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران خارج شده و میله های سوخت هسته ای در کشور دیگری تولید شود. ایران با این امر موافقت نمی کند چون در این صورت راکتور تهران می تواند دست کم برای دو سال بدون سوخت بماند.

روسیه، چین و آلمان علی الاصول آماده اند با تولید میله های سوخت هسته ای در ایران موافقت کنند ولی به شرطی که ایران دو نکته اول برنامه پیشنهاد شده را اجرا کند.

ایران همچنین خواستار آن است که حق آن برای استفاده صلح آمیز از انرژی اتم به طور کتبی به رسمیت شناخته شود. واشنگتن این در خواست را قبول نمی کند چون مخالف همه گونه کارهای غنی سازی در ایران است.

به نوشته روزنامه " کومرسانت "، روسیه به پیشرفت سازنده در مذاکرات مسکو امیدوار است.