سارا شورد یكی از سه كوهنورد آمریكایی است كه در ماه ژوییه ۲۰۰۹ در مرز ایران و عراق بازداشت شده و بیش از یك سال را در زندان اوین سپری كرد. وی حدود دو ماه و نیم پیش با وثیقه از زندان آزاد شد و به آمریكا بازگشت. دو كوهنورد دیگر شین باوئر، نامزد سارا و جاش فاتال هنوز در زندان هستند.

به گزارش آینده؛ سارا شورد که در مصاحبه‌های قبلی خود نیز همواره بر ضرورت رفع سوء تفاهم بین ایران و آمریکا تاکید کرده بود در بخش دیدگاههای وب سایت سی‌ان‌ان با اشاره به تجارب شخصی خود می نویسد که زمان برقراری مناسبات بین ایران و آمریکا فرا رسیده است.

سارا شورد می‌نویسد در دوران بازداشت در زندان اوین یکی از زندانبان ها دو بار برای او گل آورده است و در برخی از لحظات که وی در اوج ناامیدی به گریه می افتاد همین زندانبان زن پیش او می آمد، او را در آغوش گرفته و دلداری می داد.

سارا شورد میافزاید كه از زمان آزادی و بازگشت به آمریكا بسیاری در شگفت اند كه چرا وی حكومت ایران و زندانبانهای خود را مورد حمله قرار نمی دهد و چرا از بهبود مناسبات بین ایران و آمریكا دفاع كرده و بر علاقه و احترام خود به مردمان خاورمیانه و فرهنگ اسلامی تاكید می كند.