به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، روز اول مذاکرات طرفین کماکان در گمانه زنی آخرین ارزیابی اجلاس بغداد، عدم تعامل نماینده ۱+۵ برای پاسخگویی به نامههای مکرر طرف ایرانی برای تشکیل دستور کار، عدم نهایی شدن تعامل طرفین در تهیه چارچوب مدالیته همکاری متقابل ایران وآژانس و نهایتا آخرین تماس خانم اشتون با اقای جلیلی برای پیگیری دستور کار مشخص برای اجلاس مسکو بودند.

همزمان با حضور هیئت های طرفین در مسکو اخباری در خصوص احتمال ملاقات خصوصی قبل از برگزاری رسمی اجلاس مطرح شد که بلافاصله از روی خط خبری خارج شد.

تماس‌هایی موازی بین هیئت‌های ایرانی با چین و روسیه برای ارزیابی آخرین وضعیت صورت پذیرفت و هیئت ۱ + ۵ که بعد از اجلاس بغداد توانسته بودند در فرانسه اجلاس بسته ای را برگزار کنند با توجه به مواضعی متفاوتی که در خصوص نحوه تعامل و تنظیم رویکرد داشتند، هر کدام جداگانه اقدام به اعلام مواضع خود نسبت به طرح تعریف از گام ها و همچنین نگاه خود را به تشدید تحذیم بر علیه ایران نمودند.

این عدم تفاهم حداکثری در میان ۱ + ۵ منجر به ورود هریک از اعضاء با فهرست حداقلی به اجلاس مسکو شد. که در طی روز اول عدم وجود چارچوب مناسب پیشنهادی از سوی نماینده ۱ + ۵ کاملا مشهود بود و این تداعی را بوجود می آورد که رفتار خانم اشتون بر خلاف اظهارات مقامات آمریکایی که از قبل از اجلاس با فضاسازی شبه دستور کار اسرائیلی برای مسکو را بوجود آورده بود و بر مسیر مشخص تاکید کرده بودند تحت تاثیر نظرات دیگر اعضاء قرار گرفته است و طرف غربی چاره ای نداشت تا بر اساس آخرین نظرات خود در بغداد یعنی بسته شفاهی نامتوارن ظاهر شود.

در این میان روسیه بسیار علاقمند بود تا با توجه به آخرین نقش میانجیگری که با چین در آخرین روز اجلاس بغداد برای نزدیک کردن مواضع طرفین از خود نشان داد در مسکو شاهد دستاورد مناسبی باشد و توان روسیه برای کمک به حل مسائل پلمیک نشان دهد. هیئت چینی که آرام و قاطع و خونسرد مواضع خود را در کنار روسیه دنبال می کند همزمان ایده هایی را برای خود محفوظ کرده و بر تعامل سازنده بین طرفین تاکید داشت.

فرانسه که در گذشته سیاست تشدید شرایط را داشت آرام آرام با توجه به عدم علاقه آقای اولاند بر موضوع مسئله ساز و ضرورت بازگشت آبرومندانه اروپا به صحنه منطقه ای و جهانی در امتداد مواضع اروپای هماهنگ حرکت کرد.

خانم اشتون که از شرایط درونی اروپا و کسری بودجه، بحران یورو، اختلافات آلمان و فرانسه، انتخابات یونان، لرزش‌های مالی و بانکی در اسپانیا، نگرانی از احتمال افزایش قیمت انرژی و همزمان پیروزی بزرگ چپ‌ها در انتخابات فرانسه و شدت گرفتن اختلافات سیاسی در انگلیس را بخوبی در جریان است احساس مسئولیت بزرگی می کرد.

در این روز طرفین بار دیگر با تفصیل وارد جزئیات شدند تا شاید بعد از شفاف شدن مرزهای تعامل نحوه تفاهم را بررسی کنند لیکن عدم وجود ایده جدید و مشخص از سوی نماینده ۱ + ۵ وصرفا تاکید بر ادبیات ضعیف و نداشتن قدرت استدلال مذاکراتی قوی و صرفا تاکید بر خواسته ای یکطرفه میزان امید به دستیابی منطقی و تعادل در مواضع مشترک را در ابتدا ضعیف نمود.

طرف ایرانی که با منطق، اقتدار و ابتکار بسته خود را در گذشته مطرح ساخته بود و برطبق اخبار آنها را در سه گام مرحله بندی نموده بود را تشریح کامل نمود و بدین جهت " کیفیت دور اول و دور دوم مذاکرات در روز اول " تاحدودی تغییر کرد.

اکنون که نماینده ۱+۵ در خواست فرصت بررسی موضوع را کرده است و سخنگوی ایشان نیز اعلام کرده است که این احتمال وجود دارد که مذاکرات به روز سوم نیز بیانجامد این امید محدود را برای روز دوم اجلاس مسکو پدید آورده که شاید در صورت اصلاح مواضع غرب مذکرات روز جاری از یک کیفیت نسبی دیگر برخوردار شود.