به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از خبرگزاری "النخیل" نوشت: "فتاح الشیخ" عضو سابق فهرست العراقیه اعلام کرد که پس از جدایی "عثمان جحیشی" از این فهرست، ۱۰ تن دیگر از اعضای این گروه سیاسی قصد دارند از آن جدا شوند و اگر روند این جداییها ادامه یابد، "ایاد علاوی" ناگزیر است بر فهرستی بدون عضو ریاست کند.

الجحیشی یکی از نمایندگان فهرست العراقیه دیروز اعلام کرد که از العراقیه جدا می‌شود و مانند یک نماینده مستقل در پارلمان به کار سیاسی خود ادامه می‌دهد.

شیخ افزود: برای علاوی بهتر است که مانند یک معارض عمل کند نه اینکه روند اداره کشور را مختلف و تضعیف کند. بویژه اینکه برگه سلب رای اعتماد از دولت مالکی که با حمایت‌های خارجی مطرح شد، نتوانست کار به جایی ببرد. بهتر است که او برای حفظ جایگاه و موقعیت سیاسی‌اش و نیز حفظ آبرویش در نقش یک اپوزیسیون فعالیت کند.

از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق تاکنون، ده‌ها نفر از اعضای العراقیه از آن جدا شده‌اند و دلیل این جدایی را سوء مدیریت علاوی و به حاشیه رانده شدن سایر اعضای این فهرست اعلام کرده‌اند.

به عقیده بسیاری از افراد مستعفی، العراقیه به جای منافع ملی منافع شخصی را سرلوحه خود قرار داده است.

رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان به شدت از العراقیه و شخص ایاد علاوی حمایت می کنند.

در مارس ۲۰۰۱، ۸ نماینده جدا شده از العراقیه، فراکسیون "العراقیة البیضاء" را تشکیل دادند سپس از این فراکسیون نیز ۵ نفر دیگر جدا شدند و فراکسیون جدیدی به اسم "العراقیة الحرة" را به ریاست "قتیبة الجبوری" تشکیل دادند.