به گزارش افکارنیوز، باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه البینة الجدیدة نوشت: "عزة الدوری" معاون صدام و رئیس حزب منحله بعث ، "جلال طالبانی" رئیسجمهور و تمامی اعضای جدا شده از فهرست العراقیه را بدلیل مخالفت با سلب رای اعتماد از "نوری المالکی" نخستوزیر، مزدور توصیف کرد.

وی با صدور بیانیه‌ای تعدادی از نمایندگان پارلمانی از جمله " قتیبة الجبوری "، " علی الصجری "، " عالیة نصیف "، " زهیر الاعرجی "، " عمر الجبوری " و " عبد الخضر طاهر " را به دلیل مخالفت با سلب رای اعتماد از مالکی مزدور دانست و آنها را به پاکسازی تهدید کرد.

این درحالی است که دیروز یکی دیگر از نمایندگان برجسته العراقیه از این فهرست جدا شده و اخباری در دست است که نشان می‌دهد، طی چند روز آینده، ۱۰ عضو دیگر این فهرست از آن جدا خواهند شد.

عزت الدوری که از سال ۲۰۰۳ و پس از اشغال عراق به زندگی مخفیانه ای روی آورده است، پس از اعدام صدام در سال ۲۰۰۶ میلادی، مسئولیت حزب بعثرا بر عهده گرفت.

الدوری پس از صدام، ارشدترین مسئول رژیم بعث بود که توانست پس از سرنگونی این رژیم از دست قانون بگریزد.