به گزارش افکارنیوز، منبعی آگاە در دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق در گفتوگو با فارس در بغداد اعلام کرد: "نوری المالکی" نخست وزیر عراق اجازە ورود "جو بایدن" معاون رئیس جمهور آمریکا بە عراق را ندادە است.

وی افزود: قرار بود بایدن بە منظور گفت‌وگو با مقامات عراقی دربارە اختلافات اخیر و بن بست سیاسی کشور، در چند روز آیندە وارد بغداد شود، اما مالکی نخست وزیر عراق از طریق سفارت آمریکا در بغداد بە وی اطلاع دادە کە هم اکنون بغداد آمادە پذیرایی از وی نیست و بە همین دلیل خواستار لغو این سفر است.

این منبع خاطرنشان کرد: سفارت عراق در آمریکا نیز این پیغام مالکی را بە مقامات کاخ سفید و وزارت خارجە آمریکا ابلاغ کردە است.

در همین حال، سایت رسمی مجلس اعلای اسلامی عراق شامگاە گذشتە اعلام کرد آقای مالکی بە دلیل اینکە معاون رئیس جمهور آمریکا قصد سفر بە اربیل مرکز منطقە کردستان عراق و دیدار با مسعود بارزانی را داشتە است، اجازە ورود بایدن بە بغداد را صادر نکردە است.