به گزارش افکارنیوز به نقل از واحد مرکزی خبر، حمله به این مسجد که در روستای جبا در بیرون رام الله واقع است، پیش از طلوع خورشید رخ داد. روی دیوارهای بیرونی مسجد به زبان عبری نوشته شده بود جنگ اولپانا که به تپه اولپانا اشاره دارد که در یکی از شهرکهای صهیونیست نشین در کرانه باختری واقع است. رژیم صهیونیستی قصد دارد پنج ساختمان مورد مناقشه در این شهرک را تخریب کند. در حادثه آتش سوزی در مسجد روستای جبا کسی مجروح نشد و هیچ خسارت جدی به ساختمان مسجد وارد نیامد اما برخی از وسایل داخل مسجد از جمله بخشی از فرشهای آن در آتش سوخت.

عبدالکریم شرف بخشدار منطقه گفت ساعت یک نصف شب بود که صدای فریاد مردم روستا را شنیدیم که می گفتند مسجد آتش گرفته است. تقریبا همه اهالی روستا یعنی بیش از سیصد نفر برای خاموش کردن آتش رفتند و توانستند آتش را خاموش کنند. بعد از آن متوجه شدیم شعارهایی نژادپرستانه به زبان عبری روی دیوارهای مسجد نوشته شده است. البته برای ما عجیب نبود زیرا شهرک نشینان عادت دارند که خانه ها و نام خدا را آتش بزنند و با شعارهای خود آن را نشان دهند.