به دلیل کاهش سرمایه گذاری ها و همچنین اختلافات اربیل و بغداد، میزان تولید نفت در اقلیم کردستان عراق به نصف کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش ، تولید روزانه نفت اقلیم کردستان بیش از ۵۵۰ هزار بشکه بوده که حدود ۸۵ درصد آن از طریق بندر جیحان ترکیه صادر می‌شود که فروش این مقادیر صادراتی، نزدیک به ۹۰ درصد منابع خزانه داری عمومی اقلیم کردستان عراق را تامین می کند.

این گزارش افزود: به دلیل اختلافات حقوقی میان اربیل و بغداد، سرمایه گذاری ها و استخراج نفت در این اقلیم کاهش یافته و انتظار می رود که میزان تولید تا سال ۲۰۲۷ تقریبا به نصف (۲۴۰ هزار بشکه) برسد.

بغداد می گوید که نفت و گاز، دارایی همه مردم عراق است و دولت مرکزی اختیار انحصاری استخراج و صادرات مشتقات نفتی در مناطق مختلف کشور از جمله اقلیم کردستان را دارد، اما اقلیم کردستان حاضر به پذیرش این مسئله نیست.

کاهش شدید تولید نفت در اقلیم کردستان عراق