به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از السفیر نوشت: "محمد رعد" رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با اشاره به ناآرامی های روزهای اخیر در لبنان تاکید کرد که این ناامنی ها می تواند به ایجاد جنگ داخلی در کشور منجر شود. وی در سخنرانی در منطقه عمشیت تصریح کرد که نادیده گرفتن این ناآرامی ها و بروز سلاح ها می تواند کشور را به عقب برگرداند.

شیخ هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله نیز در مراسمی در صور ابراز داشت که به نتایج مذاکرات در گفتگوهای ملی به عنوان مبنایی برای ایجاد آرامش در کشور می نگرد، چرا که تحریکات مذهبی در کشور به نفع هیچ کس نیست.

نبیل قاووق نایب رئیس شورای اجرایی نیز خاطرنشان کرد که امتدادهای ۱۴ مارس در مراکز حساس حاکمیتی می تواند در روند کارهای دولتی مانع تراشی کند و آن را دچار فرسایش داخلی کند. نواف الموسوی نیز در منطقه صدیقین نیز با اشاره به قطعی برق در بخشهای مختلف لبنان از دولت خواست تا با توجه به پیشنهادهای ایران در زمینه تامین انرژی این کشور، این مشکل را برطرف سازد.

قطعی کلی برق در لبنان که دیروز و دیشب صورت گرفت، باعث افزایش اعتراضات مردمی نسبت به عملکرد دولت نجیب میقاتی در لبنان شده است.