به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از خبرگزاری اتریش نوشت: دادستان دادگاه میلان روز گذشته از دادگاه خواست تا "سیلویو برلوسکونی" نخست وزیر پیشین ایتالیا را به اتهام تقلب مالیاتی به ۳ سال و ۸ ماه حبس محکوم کند.

بر اساس این گزارش، در جریان رسیدگی به موارد اتهامی برلوسکونی و تعدادی از همدستان وی این موضوع مطرح شد که با خرید گروه رسانه‌ای در دهه نود رشوه پرداخت شده است.

در این راستا دادستان برای " فدله کنفالونیری " رئیس برنامه‌های برلوسکونی در تلویزیون درخواست ۳ سال و۴ ماه حبس و برای " پائولو دل‌بوئر " بانکداری که با برلوسکونی همکاری داشته است، نیز ۶ سال حبس درخواست کرد.

این در حالی است که موارد اتهامی از سوء استفاده از قدرت و ارتباط جنسی نامشروع نیز در پرونده برلوسکونی در دست رسیدگی قرار دارد.