دبیر کل جنبش نجباء عراق واکنش قابل تاملی به مرگ ملکه انگلیس و اعلام عزای عمومی در برخی کشورهای عربی نشان داد. 

اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش نجباء عراق در واکنش به مرگ الیزابت دوم ، ملکه انگلیس در توئیتی نوشت: به روح میلیون‌ها انسان بی گناهی که تحت تاج شرارت ملکه الیزابت جان باختند، به ملت‌هایی که امنیت خود را از دست داده و منابعشان غارت شد تا الیزابت با طاغیان جهان بین تُن‌ها طلای مسروقه گشت و گذار کند. به کشور‌های ویران شده و عقب مانده‌ای که الیزابت با تقسیم نفت آن‌ها بین کشور‌های استکباری و سه گانه شر آمریکا، بریتانیا و اسرائیل موافقت کرده می‌گویم اکنون زمان حسابرسی فرا رسیده و عدالت آسمانی از جانب جبار منتقم، فصل الخطاب است.

وی در ادامه این توییت تاکید کرد: طول عمر و سرکشی و استبداد الیزابت، از او در مقابل قدرت ملک الموت محافظت نکرد و جانش را گرفت تا با میلیون‌ها قربانی که منتظر بازپس‌گیری حق خود هستند، رو در رو شود. هیچ رحمتی برای طاغوت‌ها و عزایی برای مزدوران وجود ندارد. انگلیس دشمن ملت‌ها است.

هیچ عزایی برای مزدوران وجود ندارد