به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ نعیم قاسم" گفت : اینکه فقط به رژیم صهیونیستی به عنوان اشغالگر نگاه کنیم خطرناک است، زیرا این رژیم تهدیدی برای صلح و ثبات کشورهای عربی است.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان بیان کرد: فلسطین سرزمین فلسطینی هاست و رژیم صهیونیستی فلسطین را اشغال کرده است تا از این سرزمین، اهداف خود را در سراسر منطقه محقق کند.

وی اظهار داشت: صهیونیستها به دنبال سیطره بر جهان اسلام و استعمارگری بیشتر هستند و علت دشمنی رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی با مقاومت این است که آن را تنها عامل بازدارنده علیه اسرائیل می دانند.

قاسم با اشاره به آمادگی مقاومت برای رویارویی با رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: راه حل سیاسی برای موضوع فلسطین کارایی ندارد و مقاومت تنها راه حل است.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان بیان کرد: مقاومت و سلاح آن جدایی ناپذیرند. لبنان ضعیف زیر سایه اسرائیل است، اما لبنان قوی، مانعی در برابر رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: مقاومت توانست اسرائیل را از لبنان بیرون کند در حالی که هیچ یک از جنگهای رخ داده میان اسرائیل و کشورهای عربی چنین دستاوردی نداشته است.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: اگر اسرائیل جنگی علیه لبنان به راه اندازد، ما آماده رویارویی با آن هستیم.

شیخ نعیم قاسم با اشاره به آمادگی حزب الله برای بررسی موضوع راهبرد دفاعی لبنان افزود: طرف دیگر(اشاره به جریان ۱۴ مارس) از موضوع راهبرد دفاعی هراسان است.