به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از افغان پرس دادستان کل افغانستان در این نشست خبری گفت، افراد بازداشت شده خیرالله و حبیب الله نام داشته و ساکنان ولایت ننگرهار بوده که در مقابل پول، این حمله را ساماندهی کردند.

اسحاق الکو گفت، حمله خونین تروریستی عاشورای حسینی در خارج از مرزهای این کشور و در پاکستان طراحی شده بود.
مراسم عاشورا سال گذشته در افغانستان، به طور همزمان در کابل، مزار شریف و قندهار مورد حمله قرار گرفت و تنها در کابل، بیش از هفتاد نفر شهید و حدود یکصد و شصت نفر دیگر زخمی شدند.

شش نفر دیگر نیز در مزار شریف در حملات جداگانه‌ای روز عاشورا شهید شدند. وی گفت، دو فرد بازداشت شده به جرم خود اعترافات کرده اند.

الکو به خبرنگاران در کابل گفت که افراد بازداشت شده، کسانی هستند که مهاجمان انتحاری را برای حمله به مراسم عاشورا، از پاکستان به ولایت مرزی ننگرهار در شرق افغانستان منتقل کرده و بعد آنها را به کابل فرستاده بودند.

او گفت که این افراد، از ساکنان ولایت ننگرهار هستند و به جرم خود اعتراف کرده اند. الکو با اشاره به نقش سرویس امنیتی پاکستان در این کشتارها تاکید کرد " این یک توطئه بود. می خواستند تفرقه مذهبی را در افغانستان، تحت سرپرستی و اداره سازمان های اطلاعاتی و امنیتی همسایه ما، دامن بزنند. "

حملات روز عاشورا در افغانستان، علاوه بر تلفات گسترده ای که داشت، نگرانی‌ها نسبت به بروز تنش های مذهبی در افغانستان را نیز دامن زد. مقامات افغان در آن زمان گفتند که گروهی به نام " لشکر جنگوی " که مرکز آن در پاکستان است، در سازمان‌دهی این حملات نقش داشته است.

این، نخستین بار بود که مراسم مذهبی عاشورا در افغانستان مورد حملات مرگبار قرار می گرفت. حوادث مشابه در گذشته در پاکستان صورت گرفته بود، اما در افغانستان این گونه حملات پیش از این سابقه نداشت.