وزیر دفاع اسرائیل روز یكشنبه در گفتوگو با شبكه خبری سی.ان.ان یادآور شد كه راهبرد دیپلماسی و تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی میتواند جمهوری اسلامی را از دستیابی به سلاحهای اتمی بازدارد.

به گزارش آینده به نقل از خبرگزاریها؛ باراك اضافه كرد كه به باور وی تحریمهای كارآمد بیشتر میتواند، ایران را به اتخاذ راه دیگری مجبور كند. وزیر دفاع خود به آمریكا و متحدان اروپاییاش توصیه كرد: هیچ گزینهای را از دستور كار خود خارج نكنند. وزیر دفاع اسرائیل همچنین در مواجهه با این سؤال كه آیا ممكن است كشورش در صورت موفق نبودن تحریمها، حمله نظامی علیه ایران تدارك ببیند، تصریح كرد كه لزومی نمیبیند به چنین سؤالی پاسخ دهد اما افزود كه این حق ماست كه در صورت نیاز از خود دفاع كنیم، حقی كه برای همه كشورها از جمله كشورهای اروپایی و آمریكایی وجود دارد تا در امنیت و بدون ترس و نگرانی زندگی كنند.