آمریکا از خرابکاری در نورد استریم سود می‌برد

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد با بیان این که اقدام به خرابکاری در خط لوله‌های گاز اروپا نمی‌تواند کار تروریست‌ها باشد گفت آمریکا تنها کشوری است که از این خرابکاری در خط لوله نورد استریم بهره می‌برد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، واسیلی نبنزیا تاکید کرد نه روسیه که خط لوله نورد استریم را ساخته است و نه اروپا که مصرف کننده گاز روسیه است از این اقدام خرابکارانه بهره نمی‌برند.

او در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به موضوع انفجار در خط لوله‌های نورد استریم ۱ و ۲ در دریای بالتیک اختصاص داشت، با مطرح کردن سوالی مبنی بر این که آیا آمریکا از آنچه که برای نورد استریم اتفاق افتاده است، بهره می‌برد؟ گفت، قطعا همین طور است.

این دیپلمات روسیه خاطر نشان کرد که تامین کننده‌های آمریکایی گاز، به صورت مستقیم از این اقدام خرابکارانه بهره می‌برند.

آمریکا از خرابکاری در نورد استریم سود می‌برد

او بار دیگر تاکید کرد که حمله به زیرساخت‌های گازی در عمق دریا نمی‌تواند بدست "تروریست‌های ساده" صورت گرفته باشد. چرا که پیچیدگی این اقدام مشارکت مقامات و یا ساختار‌های دولتی را می‌طلبد.

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کرد که مسکو قصد دارد عاملان این خرابکاری را پیدا کند و هرگونه تحقیق در خصوص این خرابکاری بدون مشارکت مسکو در خصوص عینیت آن شک‌هایی را مطرح خواهد کرد.