شنیده شدن صدای انفجارهایی در آسمان دمشق

منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهایی در آسمان دمشق پایتخت سوریه اشاره کردند.

خبرنگار سانا گزارش داد: صدای انفجارهایی در آسمان دمشق شنیده می شود.

جزئیات بیشتری هنوز مخابره نشده است.