استادیوم شهر العین امارات وسط بیابان و صحرای این منطقه طراحی و در حال ساخت است. این پروژه شامل سه زمین فوتبال، مرکز پزشکی، هتل، مراکز تجاری اداری، ساختمان های مسکونی و دیگر تاسیسات ورزشی است و در دسامبر ۲۰۱۳ افتتاح می شود.

کد خبر: 114595