نتانیاهو ملت فلسطین را بیش از پیش با خطر مواجه خواهد کرد+فیلم

این کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با شبکه العالم تاکید کرد: «اختلافات درون جامعه صهیونیستی مستقیماً در سیاست این رژیم منعکس می‌شود به طوری که همه نسبت به عواقب آن برای موجودیت رژیم‌صهیونیستی هشدار می‌دهند.»

حیدر افزود: « نتانیاهو برای تشکیل دولت خود به 32 کرسی دو حزب نژادپرست صهیونیستی نیاز دارد، این امر نشان می دهد که دولت نتانیاهو بر سر تشکیل چهار وزارتخانه دادگستری، جنگ، دارایی و امنیت داخلی، دچار تنش خواهد شد.»

حیدر با بیان این که کابینۀ راستگرا و تندروی نتانیاهو پایدارتر و ماناتر از کابینه های پیشین رژیم صهیونیستی خواهد بود، تاکید کرد که نتانیاهو پیروزی در انتخابات را به مثابۀ عبور از گردنه ای سخت می داند، به همین سبب در پی آن است که با ایجاد کابینه ای پایدار، برنامه های مدنظر خود را محقق سازد و این امر، ملت فلسطین را بیش از پیش با خطر مواجه خواهد کرد.

شایان ذکر است؛ نتانیاهو زمانی رسماً مأمور تشکیل دولت شد که به دلیل دست داشتن در پرونده های فساد، تخلفات، درخواست برای محاکمه اش، بحران های داخلی رژیم صهیونیستی و خطرات امنیتی با چالش های فراوان روبروست و با توجه به تشدید مقاومت فلسطین و استحکام روزافزون محور مقاومت، نگرانی های وی برای سرنوشت رژیم صهیونیستی پایانی نخواهد داشت.