کشف انبار بزرگ سلاح تروریستها در درعای سوریه

نیروهای امنیتی سوریه در جریان تفتیش خانه موید حرفوش ملقب به "ابوطعجه" سرکرده ارشد گروه تروریستی داعش در محله طریق السد در جنوب شهر درعا انبار بزرگی از انواع سلاح و مهمات را کشف و ضبط کردند.

این انبار شامل مقادیر زیادی بمب به شکل ها و وزن های مختلف و مقایر زیادی مواد منفجره بود.

برخی از بمب ها ویژه بمبگذاری موتورسیکلت و برخی به شکل کپسول های اکسیژن برای حمل و نقل آسان و بی درد سر آنها بود و برخی بمبها هم برای داشتن قدرت تخریب زیاد به هم وصل شده بود.

یک منبع امنیتی گفت: سرنوشت حرفوش و محمد السالمه ملقب به "عفو" معلوم نیست و احتمالا به همراه دیگر سران گروه تروریستی داعش از محله طریق السد -قبل از کنترل نیروهای امنیتی بر مقرهای آنها- فرار کرده باشند.

نیروهای امنیتی سوریه بعد از ۱۵ روز درگیری با بقایای گروه تروریستی داعش توانستند محله طریق السد در جنوب شهر درعا و در مجاورات مرز اردن را پاکسازی کنند.

کشف انبار بزرگ سلاح تروریستها در درعای سوریه

در این عملیات دهها نفر از عناصر تروریستی داعش کشته و شمار دیگری فرار کردند.

چهار خودروی بمبگذاری شده نیز در جریان عملیات پاکسازی خنثی شد و یک خودروی بمبگذاری شده نیز در آخرین روز عملیات با سرنشین انتحاری آن هدف قرار گرفت.