فعال زندانی سعودی ناپدید شد

محمد القحطانی مدافع حقوق بشر و از بنیانگذاران جمعیت حقوق مدنی و سیاسی عربستان سعودی (حسم) پس از پایان محکومیتش ناپدید شد.

مقبول العتیبی فعال حقوق بشر سعودی با انتشار تویتی خاطرنشان کرد که وی ۳۰ روز است که ناپدید شده است.

وی نوشت: ای حکومت سرکوب و ای رژیم استبداد، القحطانی را آزاد کنید.

القحطانی به خاطر دعوت به اصلاحات ۱۰ سال زندانی بود.