گرم کردن سربازان اوکراینی در هوای سرد زمستان +عکس

سرباز اوکراینی در خط مقدم جنگ در دونباس با یک شعله شمع در حال گرم کردن خودش است.

گرم کردن سربازان اوکراینی در هوای سرد زمستان +عکس