نارضایتی اکثر آمریکایی‌ها از نحوه رسیدگی بایدن به مسئله کشف اسناد محرمانه

 بر اساس نتایج این نظرسنجی ، ۷۱ درصد از آمریکایی ها معتقدند که کشف اسناد محرمانه در دفتر و منزل بایدن موضوعی بسیار جدی یا تا حدی جدی است و ۶۷ درصد نیز به دقت پیگیر اخبار مربوط به کشف این اسناد هستند.

میزان مقبولیت بایدن در مقایسه با نظرسنجی دسامبر این دانشگاه ۴ درصد افت کرده و اکنون ۵۳ درصد از پاسخ دهندگان از عملکرد وی ناراضی هستند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که اکثریت ۶۸ درصدی مشارکت کنندگان، نحوه مدیریت بحران در مرز جنوبی آمریکا را تایید نکرده و ۶۱ درصد نیز با مدیریت اوضاع اقتصادی با توجه به افزایش بی سابقه تورم در ۴۰ سال گذشته و ثبت ۹.۱ درصد در اوایل تابستان موافق نیستند.

نارضایتی اکثر آمریکایی‌ها از نحوه رسیدگی بایدن به مسئله کشف اسناد محرمانه

حدود ۴۷ درصد آمریکایی ها از واکنش بایدن به حمله روسیه به اوکراین و ۵۴ درصد نیز با نحوه مدیریت سیاست خارجی موافق نیستند.

نظرسنجی دانشگاه کوئینیپیاک از ۱۱ تا ۱۵ ژانویه (۲۱ تا ۲۵ دی) انجام شد و حاشیه خطای آن ۲.۴ درصد است.