خشم رژیم صهیونیستی از دیدار مقامات کره جنوبی و فلسطین

پایگاه "۰۴۰۴" رژیم صهیونیستی در گزارشی نوشت که "الیاهو راویوو" نماینده کنست (مجلس) رژیم صهیونیستی خواستار احضار سفیر کره جنوبی در تل آویو شده است.

براساس این گزارش، راویوو که از حزب لیکود است، از الی کوهن وزیر امورخارجه این رژیم خواسته است که سفیر کره جنوبی به علت دیدار نمایندگان دولت سئول با نمایندگان دولت فلسطین در شهرک "سبسطیه" احضار و توبیخ شود.

وی مدعی شده است که این دیدار با هدف "محو تاریخ یهود" صورت گرفته است.

خشم رژیم صهیونیستی از دیدار مقامات کره جنوبی و فلسطین