حمله با چاقو در آلمان

پلیس آلمان در پی این حمله، مهاجم را اندکی پیش از رسیدن قطار به هامبورگ به ایستگاه بروکشتات، دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری آلمان "د پ آ"، این ایستگاه به مدت چند ساعت تعطیل شده بود.

بیلد ادعا کرده که مهاجم، یک مرد شهروند سوریه است.

حمله با چاقو در آلمان

پلیس آلمان اطلاعاتی در باره هویت یا انگیزه او منتشر نکرده است.