انتظار حزن انگیز بازماندگان زلزله در ترکیه به روایت تصویر

 بخشی از شهر قهرمان ماراش ترکیه که مرکز زلزله ویرانگر هفته گذشته بوده، تخریب شده و صحنه‌های غم انگیز و فاجعه باری زیر ساختمان‌ها و منازل فرو ریخته به وجود آورده است.

بر اساس گزارش رووداو، بیش از ۲۰ خیابان و ۱۰ محله در این شهر ویران شده و تیم‌های امداد و نجات داخلی و خارجی به جست‌وجوی قربانیان ادامه می‌دهند. اکثر شهروندان شب تا صبح چشم بر چشم نمی‌گذارند و منتظر مشخص شدن سرنوشت عزیزان خود هستند.

تیم‌های امداد و نجات همچنان شهروندان زنده را از زیر آوار بیرون می‌کشند و صدای فریاد و ضجه شهروندان در خیابان‌ها شنیده می‌شود. در تازه‌ترین آمار رسمی، ۳۵ هزار و ۴۱۸ تن در ترکیه جان خود را بر اثر زلزله ویرانگر از دست داده اند.

زنان ترکیه

مادر ترکیه ای

مردم قهرمان ماراش

مرد ترکیه‌ای گریان