به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از الیوم السابع نوشت: یک منبع نزدیک به محمد البرادعی از فعالان سیاسی مصر اعلام کرد که مقامات اخوان المسملون مذاکرات جدی را با وی در مورد بر عهده گرفتن منصب نخست وزیری و تشکیل دولت ائتلاف ملی آغاز کرده اند.

این منبع به الیوم السابع گفت که البرادعی شرط کرده است که پذیرش این منصب در گرو تشکیل دولت تکنوکرات شامل وزرای متخصص و نه حزبی خواهد بود تا بتواند برنامه جامع و کاملی برای نجات مصر از بحران کنونی ارائه کند و اقدامات فوری و سریع را برای تحقق حداقل مطالبات مردم مصر در زمینه زندگی و آزادی و عدالت اجتماعی بردارد.

بر اساس این گزارش، البرادعی همچنین خواستار مشخص شدن اختیارات واضح برای تصدی این سمت شده و گفته که این سمت نباید تشریفاتی و بدون اختیار باشد.

این منبع گفت که البرادعی هیچ سمتی را جز در صورت داشتن اختیارات بالا قبول نمی کند تا بتواند به این ترتیب ایده های و افکار خود را برای بهبود اوضاع کنونی مصر به کار گیرد.

این منبع می افزاید که البراعی در صورت پذیرش این سمت تصریح کرده که در تشکیلات وزرای کابینه تنها دو کرسی را به اخوان المسلمون اختصاص خواهد داد و یک کرسی نیز به سلفی ها خواهد رسید و بقیه کرسی های وزارتی بین وزرای تکنوکرات و افراد متخصص توزیع خواهد شد که وابسته به احزاب سیاسی نیستند.