به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از خبرگزاری اتریش نوشت: "سیلویو برلوسکونی" نخستوزیر پیشین ایتالیا با گذشت ۷ ماه از زمان کناره گیری از قدرت اعلام کرد که وزیر اقتصاد ایتالیا خواهد شد.

بر اساس این گزارش، برلوسکونی گفت که در صورتی که " آنجلینو آلفانو " از حزب راست میانه در انتخابات آتی پیروز شود وی با کمال میل سمت وزیر اقتصاد را بر عهده خواهد گرفت.

برلوسکونی پبش از این اعلام کرده بود که تا زمانی که مردم ایتالیا بخواهند وی رهبر محافظه کاران باقی خواهد ماند و مونتی فقط دورانی را سپری می‌کند که وی بار دیگر به قدرت باز گردد.

نخست وزیر پیشین ایتالیا در حالی سخنان را گفت که در جریان رسیدگی به موارد اتهامی برلوسکونی و تعدادی از همدستان وی این موضوع مطرح شد که با خرید گروه رسانه‌ای در دهه ۹۰ رشوه پرداخت شده است.

دادستان دادگاه میلان به تازگی از دادگاه خواسته است تا وی را به اتهام تقلب مالیاتی به ۳ سال و ۸ ماه حبس محکوم کند.

سوء استفاده از قدرت و ارتباط جنسی نامشروع از دیگر موارد اتهامی وی هستند.