سرویس بین الملل افکار نیوز - بیکاری جوانان اروپایی در پی بحران مالی و اقتصادی در اتحادیۀ اروپا تا حد هشداردهندهای افزایش یافته است.

به گزارش افکار نیوز به نقل از یورونیوز، میانگین نرخ بیکاری جوانان در کشورهای اروپایی از نزدیک ۷ / ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۴ / ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده است.

تدابیر ریاضتی دولت‌های اروپایی و برنامه‌های صرفه جویی اقتصادی آن‌ها مانعی در راه توسعۀ بازار کار برای قشر جوان اروپا به شمار می رود.

لوکا ولونته، عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا که گزارشی در بارۀ تأثیر تدابیر صرفه جویانۀ دولت های اروپایی در بیکاری جوانان ارائه کرده به یورونیوز گفت: میلیونها جوان اروپایی تحصیل خود را متوقف می کنند و دیگر در پی کار هم نیستند. آنها در وضعیتی نامشخص به سر میبرند. این جوانان افرادی هستند که ما آنها را برای ساختن آینده از دست دادهایم، برای آیندۀ اروپا و توسعۀ این قاره. به همین دلیل باید برای رفع این مشکل اقدام کرد.