به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، "عبدالرحیم الجهنی" شهروند عربستانی نزدیک به ۴ سال از عمر خود را در زندان گذراند، این درحالی است که وی طبق حکم دادگاه قرار بود فقط ۹ ماه زندانی شود.

این شهروند عربستانی اکنون در انتظار رأی دادگاه اداری در خصوص باقی مانده دوران زندان و همچنین اجرای حکم ۵۰ ضربه شلاق است که طبق حکم قرار است طی ۵ مرحله ۱۵ روزه انجام شود.

درحالیکه دادگاه اداری مبلغ ۱۵۲ هزار و هفتصد ریال سعودی را بعنوان غرامت برای وی تعیین کرده، وی خواستار ۱۰ میلیون ریال غرامت برای جبران این اشتباه شده است.

الجهنی به اتهام سرقت به ۹۰ روز زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود؛ اتهامی که وی همواره آن را رد کرده است.