افكار نيوز: "آندره نسترنكو "، سخنگوي رسمي وزارت امور خارجه روسيه، در بيانيهاي كه روز چهارشنبه منتشر شد، اظهار داشت مسكو نگراني شديد خود را از حادثه در مرز لبنان و اسرائيل كه در نتيجه آن چهار لبناني و يك اسرائيلي كشته شدند، ابراز ميدارد.
در بیانیه منتشر شده در سایت وزارت امور خارجه روسیه آمده است: در مسکو نگرانی شدیدی در رابطه با درگیری در مرز لبنان - اسرائیل بوجود آمده است. روسیه با حمایت شدید از حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی لبنان، همه طرف‌ها را به رعایت کامل آتش‌بس و برقراری قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و اجرای کامل دیگر شرایط آن دعوت می‌کند.
روسیه معتقد است، طرفین باید ضمن تعامل با نیروهای موقت سازمان ملل متحد مستقر در جنوب لبنان، تدابیر لازم را در خصوص ازسرگیری امنیت در منطقه مرزی لبنان - اسرائیل و تحقیقات درباره علل بروز این حوادثاتحاذ کند.