به گزارش افکارنیوز به نقل از ایرنا، یك استاد تربیتی رژیم صهیونیستی با اشاره به روحیه خشن و جنگجویی نظامیان رژیم صهیونیستی گفت: این روحیه به محتوای كتابهای درسی اسراییل كه كودكان بر پایه آن رشد و تربیت داده شدند، باز می گردد.

این استاد دانشگاه که با روزنامه ' الاخبار ' لبنان سخن می گفت، این موضوع را اینگونه تشریح کرد: در کتاب های درسی جغرافیا، تاریخ و زبان آموزش و پروش اسراییل نامی از انسان فلسطینی برده نمی شود و انسان فلسطینی در این کتاب ها به عنوان انسانی تروریسم با رویی نیمه پوشیده که به یکی از ۲۲ کشور عربی وابسته است، معرفی می شود.

به گفته این استاد در کتاب های درسی کودکان اسراییلی به فلسطینی ها به عنوان گروههای خطرناک که به دنبال ایجاد تغییرات تدریجی در منطقه هستند، نگریسته می شود.

این استاد اسراییلی با اشاره به بکارگیری انواع و اقسام رنگ ها و نقاشی ها در کتاب های درسی کودکان اسراییلی اظهار داشت: رنگ ها نقش مهمی در پر رنگ کردن شعار دشمنی کودکان اسراییل علیه فلسطینی ها بازی می کنند چراکه در این کتاب‌ها سعی شده تا فلسطین با خیابان های کثیف، درختان بی برگ و روح به تصویر کشیده شده و خانه های اسراییلی در این کتاب ها حتی اگر در صحرای ' نقب ' باشند، با بهترین شکل و رنگ نقاشی شوند.

در این کتاب ها برای آنکه کودکان بعدا دچار شبهه نشده و تنظیم کنندگان کتب متهم به سانسور تاریخ نشوند، از جنایت گروههای صهیونیستی نیز سخن بمیان آمده ولی اساس روایت این گونه جنایت ها با مراجعه به قصه تاریخی قتل ' اودیب ' که منجر به نجات شهر و حفظ نژاد یهودی شده است، توجیه می شود.

در کتاب های درسی کودکان اسراییلی نامی از شهرهای اصلی فلسطین مانند ' عکا ' و ' ناصره ' برده نشده ولی تعریف جامعی از شهرک های صهیونیستی صورت گرفته است.

نظامیان رژیم صهیونیستی در روز اشغال فلسطین در مهد کودک ها حضور پیدا می کنند و از هولوکاست و خظر نابودی آنها از سوی اعراب به آنها باز می گویند.

كتاب های درسی اسراییل از هیج فرصتی برای آماده ساختن كودكان برای دوران خدمت سربازی و كاشتن روحیه دشمنی با فلسطین ها و اعراب كوتاهی نمی كند و دانش آموز اسراییلی، طی شش سال دوران تحصیل هیچ گونه تعریفی از 'فلسطین' نمی شنوند.