به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از شینهوا، پزشکان اسپانیایی روز گذشته در اعتراض به کاهش دستمزدها در راستای طرح ریاضت اقتصادی برای دریافت کمک های بین المللی در مادرید دست به اعتصاب سه روزه زدند.

حقوق پزشکان اسپانیایی به عنوان بخشی از کاهش هزینه ۱۳۱ میلیون یورویی(۱۶۳.۷ میلیون دلار) ۳۳ درصد کاهش یافته است.

این اعتصاب به مدت شش ساعت به طول انجامید و باعثتعطیلی ۴۰۰ مرکز بهداشت و درمان در مادرید شد.

از ابتدای سال ۲۰۱۱ تاکنون شاهد اعتصاب صنف های مختلف اسپانیا هستیم، پیش از این معلمان در اعتراض به کاهش سالانه سه میلیارد یورو از بودجه آموزش و پروش اعتصاب کرده بودند.