به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از پایگاه کاورت هیستری، جیلیان برنز به عنوان افسر اطلاعاتی این شورا از مدیران خدمات خارجی وزارت امور خارجه آمریکا و کارشناس امور ایران بوده و تا پیش از این به عنوان مشاور امور ایران در دفتر طرح و برنامه ریزی سیاست خارجی آمریکا در وزارت امور خارجه این کشور فعالیت میکرد.

وی همچنین در سوابق خود مدیریت دفتر منطقه‌ای آمریکا برای ایران در دوبی را بر عهده دارد که این دفتر در سال ۲۰۰۶ توسط وی افتتاح شد.

بر اساس بیانیه شورای اطلاعات ملی آمریکا، وظیفه برنز در این شورا نظارت و هماهنگی بر گزارش‌ها و ارزیابی‌های تحلیلی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از جمله تحلیل‌های استراتژیک درباره ایران است.

مسئول امور ایران در شورای اطلاعات ملی آمریکا همچنین موظف است تا تحلیل های لازم و حساس درباره ایران را که مورد نیاز تصمیم گیران ارشد دولت ایالات متحده آمریکا و مقام های نظامی این کشور است، فراهم کند.

شورای اطلاعات ملی آمریکا که در سال ۱۹۷۹ تشکیل شده است یک بخش مرکزی در میان ۱۶ سازمان اطلاعاتی آمریکا محسوب می‌شود که استراتژی‌های کوتاه مدت و بلندمدت این کشور را تعیین می‌کند.

یکی از مهمترین وظایف این شورا پیش بینی چالشهای پیش روی آمریکا در سطح داخلی و بینالمللی است.