به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از روزنامه کویتی"القبس"، "سامی میخائیل" نویسنده مشهور اسرائیلی که در کنفرانس انجمن بینالمللی مطالعات اسرائیلی در دانشگاه حیفا سخنرانی میکرد، اظهار داشت: سطح نژادپرستی در اسرائیل در حال افزایش است در حالی که برخی طرفها در کنست و دولت از طریق اظهارات مردود و یا وضع قوانین ضد دموکراسی و ضد سازمانهای حقوق بشر، پدیده نژادپرستی را تشویق میکنند.

وی افزود: در هر صورت اسرائیل می‌تواند به داشتن لقب نژادپرست‌ترین دولت در جهان پیشرفته افتخار کند.

میخائیل همچنین تصریح کرد: اسرائیل با خطر مواجه است و باید رهبران اسرائیلی درک کنند که اسرائیل در شمال اروپا نیست بلکه در قلب خاورمیانه است که در آن جایگاهی ندارد و نسبت به آن کینه و نفرت وجود دارد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش به فرهنگ فاسد رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: فرهنگ اسرائیل مسموم است ما از مهد کودک تا زمان پیری به فرزندانمان نفرت، تردید و حس حقارت نسبت به دیگری و بویژه اعراب را آموزش میدهیم.