افکار نیوز - امینولز در اثر ابتلا به بیماری CNID مجبور است ۱۲ساعت در طول شبانهروز روی تخت بخوابد تا از طریق لولهای که به قلبش متصل شده، موادغذایی وارد جریان خونش شود. این بیماری کاملا پزشکان را شگفتزده کرده است و متاسفانه هیچ راهی هم برای درمان آن وجود ندارد.

هر زمان که این دستگاه تغذیه عجیب به بدن امی وصل می‌شود، خطرات زیادی او را تهدید می‌کند؛ او ممکن است دچار عفونت شود، کلیه‌اش از کار بیفتد یا سمومی وارد جریان خونش شود. امی در‌این‌باره می‌گوید: «سخت‌ترین بخش از بیماری من این است که نمی‌توانم غذا بخورم، این در حالی است که من به‌شدت به خوردن غذاهای متنوع علاقه دارم. هنوز هم برای پدر‌و‌مادرم آشپزی می‌کنم و همراه با آنها به رستوران‌های مختلف می‌روم اما حتی نمی‌توانم یک لقمه از این غذاها را بخورم.»

امی از زمان کودکی با گوارش غذا مشکل داشت. زمانی‌که به ۱۱سالگی رسید، شرایط او بدتر شد تا اینکه در‌نهایت پزشکان مجبور شدند روده بزرگ این دختر را که کاملا از کار افتاده بود‌ از بدنش خارج کنند.

شرایط امی بهقدری بد شد که او بهمدت ۹ماه کامل در بیمارستان بسر برد. در نهایت پزشکان به این نتیجه رسیدند که این دختر باید همواره یک کولهپشتی با خود حمل کند که در آن چند سرم غذایی وجود دارد. او باید هرروز ۱۲ساعت این سرمها را به لولهای که به قلبش متصل است، وارد کند تا موادغذایی مورد نیاز وارد بدنش شود.