آخرین آمار کرونا در جهان | بیش از ۶۵۶ میلیون نفر بهبود یافتند

طبق آخرین آمارهای جهانی، ابتلاء به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۶۹ هزار و ۶۹۱ نفری شمار مبتلایان به این ویروس، تاکنون به ۶۸۳ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۳۶۵ نفر رسیده است.

فوت ناشی از کرونا در جهان با رشد ۴۲۹ نفر در یک روز به شش میلیون و ۸۲۶ هزار و ۲۹۵ نفر رسیده است.

آمار بهبودیافتگان نیز به ۶۵۶ میلیون و ۸۸ هزار و ۲۵۳ نفر رسیده است.

آخرین آمار کرونا در جهان | بیش از ۶۵۶ میلیون نفر بهبود یافتند

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا و ایران به شرح زیر است: (اعداد درون پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.)

۱. آمریکا، ۱۰۶ میلیون و ۸۷ هزار و ۸۳۵ نفر (۵۰۷۶ ابتلای جدید)

۲. هند، ۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۶۶۷ نفر (بدون ابتلای جدید)

۳. فرانسه، ۳۹ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۱۱۸ نفر (۸۸۳۹ ابتلای جدید)

۴. آلمان، ۳۸ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۹۴۱ نفر (۴۳۲۵ ابتلای جدید)

۵. برزیل، ۳۷ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۶۷۷ نفر (بدون ابتلای جدید)

۶. ژاپن، ۳۳ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۱۷۵ نفر (۸۶۳۹ ابتلای جدید)

۷. کره جنوبی، ۳۰ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۷۴۰ نفر (۱۰ هزار و ۲۸۳ ابتلای جدید)

۸. ایتالیا، ۲۵ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۴۴۲ نفر (بدون ابتلای جدید)

۹. انگلستان، ۲۴ میلیون و ۴۴۸ هزار و ۷۲۹ نفر (بدون ابتلای جدید)

۱۰. روسیه، ۲۲ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۸۸۸ نفر (۱۲ هزار و ۴۹۳ ابتلای جدید)

۱۸. ایران، هفت میلیون و ۵۸۳ هزار و ۸۴۶ نفر (۷۳۸ ابتلای جدید)

آمار ۱۰ کشور اول از لحاظ شمار جان‌باختگان ناشی از کرونا و ایران به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز شمار جان‌باختگان جدید هر کشور است.)

۱. آمریکا، یک میلیون و ۱۵۳ هزار و ۵۸۰ نفر (۵۴ فوت)

۲. برزیل، ۶۹۹ هزار و ۹۱۷ نفر (بدون فوت)

۳. هند، ۵۳۰ هزار و ۸۱۸ نفر (بدون فوت)

۴. روسیه، ۳۹۷ هزار و ۹ نفر (۳۵ فوت)

۵. مکزیک، ۳۳۳ هزار و ۳۶۲ نفر (بدون فوت)

۶. پرو، ۲۱۹ هزار و ۶۹۴ نفر (بدون فوت)

۷. انگلستان، ۲۰۹ هزار و ۳۹۶ نفر (بدون فوت)

۸. ایتالیا، ۱۸۸ هزار و ۹۳۳ نفر (بدون فوت)

۹. آلمان، ۱۷۰ هزار و ۳۳۱ نفر (۱۰۰ فوت)

۱۰. فرانسه، ۱۶۵ هزار و ۴۹۶ نفر (۱۵ فوت)

۱۲. ایران، ۱۴۵ هزار و ۱۷۲ نفر (۱۷ فوت)