واحد مرکزی خبر گزارش داد:
به گزارش پایگاه اینترنتی روماندی از کاراکاس، نمایندگان پارلمان ونزوئلا که تقریبا همگی طرفدار چاوز هستند، با تصویب قانونی به چاوز اختیار دادند به مدت هجده ماه، دستوراتی هم طراز با قوانین صادر کند.

سیلیا فلورس (Cilia Flores)، رئیس پارلمان ونزوئلا اعلام کرد "این قانون به رئیس جمهور اجازه می دهد دستوراتی که صادر می کند، از ارزش و قدرتی برابر با قوانینی که نمایندگان تصویب می کنند، برخوردار شود.