در حال حاضر حدود پانزده هزار از این گیرنده‌های رادیویی در شهرها، روستاها و مناطق کوهستانی مرزی افغانستان توزیع شده است و قرار است چند هزار دستگاه دیگر نیز در آینده توزیع شوند.

رادیوهای اف ام و موج متوسط تامین شده توسط ارتش آمریکا می‌توانند ایستگاه‌هایی نظیر رادیو اروپای آزاد، بی بی سی، ‌صدای آمریکا و سایر ایستگاه‌های تجاری را دریافت کنند.