اقدام ترامپ امنیت آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد

دادستان ویژه تحقیقات ترامپ خاطر نشان کرد: رئیس جمهور سابق متهم به توطئه علیه دستگاه قضایی است و ما خواستار توضیح درباره حجم این اتهامات هستیم.
وی تاکید کرد ترامپ قواعد و قوانین مربوط به حمایت از اسرار نظامی را نقض کرده که امنیت کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد.

اما ترامپ در واکنش به این اظهارات گفت : دادستان پرونده‌ام از من نفرت دارد و به همین خاطرنباید در هیچ کدام از اقدامات مربوط به عدالت مشارکت داشته باشد.

وی افزود من چیزی برای مخفی کردن ندارم. کسی به من نگفته بود که اجازه ندارم اسناد شخصی خود را از کاخ سفید بردارم.

اقدام ترامپ امنیت آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد