مجلس فرانسه قانونی را به تصویب رساند كه به دولت اجازه می دهد در مبارزه با جرائم رایانهای و سایتهای غیراخلاقی اینترنت را فیلتر كند.

به گزارش مهر؛ این قانون که Loppsi ۲ نام دارد اصل چهار پروژه قانون امنیت ملی است که پس از مناقشات و بحثهای مختلف سرانجام در مجلس فرانسه تصویب شد.

به اعتقاد دولت این کشور و نمایندگان حزب راست حامی نیکولا سارکوزی، تصویب این قانون گامی رو به جلو برای مبارزه با سایتهای غیراخلاقی و جرائم رایانه‌ای است.

برپایه این قانون، دولت می‌تواند بدون حکم قاضی سایت‌های اینترنتی غیراخلاقی و یا سایت‌هایی که امنیت ملی را به خطر می اندازند فیلتر کند.

وزارت کشور لیست سیاهی را تهیه کرده و آن را در اختیار ارائه‌دهندگان اینترنت قرار خواهد داد. به این ترتیب ارائه‌دهندگان اینترنت موظفند سایت‌های مورد نظر را فیلتر کنند.

براساس گزارش لاستمپا، بسیاری از انجمن‌های آزادی بیان و نمایندگان احزاب مخالف دولت از مخالفان مهم تصویب این قانون به شمار می‌روند. این مخالفان نگران این مسئله‌اندکه دولت تنها برای مبارزه با سایت‌های غیراخلاقی و سایت‌های جنایتکاران انفورماتیکی استفاده نکرده و از اختیارات خود برای فیلتر کردن سایت‌های مخالف خود و سانسور سوء استفاده کند.