کدام جمله سید حسن نصرالله توجه رسانه‌های عبری را جلب کرد؟

  رسانه‌های صهیونیستی در تیتری تقریبا شبیه به یکدیگر از تهدید اسرائیل توسط سید حسن نصرالله در صورت انجام عملیات ترور در خاک لبنان سخن گفتند.

در این بین روزنامه یدیعوت آحارانوت در این رابطه با اشاره ضمنی به تهدیدهای چند روز اخیر صلاح العارروی توسط رهبران رژیم صهیونیستی نوشت: نصرالله از مسئول برجسته حماس که از داخل خاک لبنان فعالیت می‌کند حمایت کرد.

با این حال روزنامه ماکورریشون صریح‌‌ترین توضیح را در این رابطه ارائه داده و در واکنش به سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان نوشت: نصر الله به خوبی ضعف اسرائیل را برملا کرد، کسی که به دنبال انجام ترور است آن را با صدای بلند فریاد نمی‌زند، بلکه مستقیما به انجام آن مبادرت می‌کند، حال که او وعده پاسخ داد در واقع مصونیت کاملی به العاروری در مقابل ترور در خاک لبنان بخشید.

کدام جمله سید حسن نصرالله توجه رسانه‌های عبری را جلب کرد؟