نظامیان صهیونیست از ترس جنگ خود را به معلولیت می‌زنند

 روزنامه یدیعوت آحارونوت امروز سه شنبه گزارش داد در ماه‌های اخیر میزان درخواست برای دریافت خدمات معلولیت از سوی نظامیان صهیونیست افزایش جدی داشته است.

براین اساس، نظامیان صهیونیست تقاضاهای متعددی در این زمینه مطرح کرده اند که در جنگ و یا تمرینات نظامی دچار معلولیت شده‌اند و قادر به ادامه حضور در ارتش نیستند.

به نوشته این روزنامه، از یک سال پیش که یکی از نظامیان صهیونیست در اعتراض به عدم پذیرش پرونده معلولیت خود ، اقدام به خودسوزی کرد تقاضاها برای دریافت خدمات معلولیت در بین نظامیان به شدت افزایش پیدا کرده است.

بنابراین گزارش، در سالهای گذشته شمار نظامیانی که خواهان پذیرش پرونده معلولیت خود می‌شدند در هر سال به ۲۰ تا ۲۵ نفر می‌رسید اما در شرایط کنونی این درخواست به ۳۰ مورد در هر ماه رسیده است. در واقع بر مبنای این آمار شمار این افراد بیش از ۱۲ برابر افزایش پیدا کرده است.

نظامیان صهیونیست از ترس جنگ خود را به معلولیت می‌زنند

همچنین از ابتدای سال جاری میلادی (۲۰۲۳) تاکنون، پرونده معلولیت ۲۵۰۰ نظامی صهیونیست مورد قبول قرار گرفته که این آمار نیز نیز افزایشی ۵ برابری داشته است.