وزیر دفاع چین ناپدید شد

رام امانوئل، سفیر آمریکا در ژاپن، اظهاراتی را درباره حضور نیافتن لی شانگفو، وزیر دفاع چین، در انظار عمومی در دو هفته گذشته مطرح کرد.

شی جینپینگ، رئیس جمهور چین در اجلاس سران گروه ۲۰ در دهلی نو غایب است. اما موضوع مربوط به شی جین پینگ نیست، بلکه ماجرای وزیر دفاع او در پکن است که به طرز عجیبی ناپدید شده است.

چین

به گزارش ویون، وزیر دفاع چین اکنون به فهرست اسرار آمیزی از افراد بلندپایه و قدرتمندی می‌پیوندد که به طور مرموز و عجیب در چین ناپدید شده‌اند.

لی شانگ فو آخرین بار ۲۹ اوت در نشست چین و آفریقا در پکن دیده شد و سخنرانی کرد. این مسئله همچنین موضوع ناپدید شدن فرماندهان نیروی موشکی ارتش آزادیبخش خلق چین در ماه اوت را نیز برجسته کرده است. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، دو ژنرال را جایگزین آن‌ها کرد. اکنون این دو نفر ماه هاست که در انظار عمومی دیده نشده اند.