تیراندازی به سمت شهرک‌نشینان در کرانه باختری

به نقل از رسانه‌های فلسطینی، عصر امروز دوشنبه سرنشینان یک خودرو در شمال غرب شهر اریحا در کرانه باختری به سمت گروهی از شهرک نشینان صهیونیست شلیک کردند.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی ضمن انتشار این خبر، به جزئیات مربوط به خسارات و تلفات احتمالی وارده به شهرک‌نشینان هیچ اشاره‌ای نکرده است.

تیراندازی به سمت شهرک‌نشینان در کرانه باختری

مناطق مختلف کرانه باختری طی روزها اخیر شاهد عملیات و رویارویی مقاومت فلسطین با نیروهای رژیم اشغالگر قدس و شهرک نشینان صهیونیست بوده است و مقامات این رژیم نگران گسترش عملیات مذکور و تبدیل آن به یک جنگ تمام عیار هستند.