ژاپن از از فضولات دام سوخت موشک تولید می کند

این فناوری جدید به طور بالقوه راه حلی را برای دامدارانی که با چالش هایی در خصوص دفع فضولات دام هایشان دست و پنجه نرم می کنند، فراهم می کند.

شرکت ایرواتر اعلام کرد آزمایش های عملی خود را در پاییز آغاز خواهد کرد و سوخت تولید شده از این راه در موشکی که توسط شرکت فضایی اینتراستلار واقع در شمالی‌ترین جزیره هوکایدو ژاپن ایجاد شده، استفاده خواهد شد.

بنا به گزارش خبرگزاری کیودو، شرکت ایر واتر از سال ۲۰۲۱ بیومتان مایع در هوکایدو تولید می کند. ایرواتر این بیومتان مایع را در کارخانه ای که در یک کارخانه لبنی در شهر تایکی ساخته شده تخمیر و سپس بیوگاز تولید شده را به کارخانه ای در شهر اوبیهیرو منتقل می کند. سپس متان از محصول جدا شده و پس از سرد شدن به بیومتان مایع تبدیل می شود.

ژاپن از از فضولات دام سوخت موشک تولید می کند

موشک ها برای تولید نیروی کافی برای پرتاب به فضا به سوخت مایع نیاز دارند. از آنجا که متان با خلوص بالا معمولاً با استفاده از گاز طبیعی مایع تولید می‌شود، این شرکت روی تولید متان با کیفیت مشابه از طریق بیوگاز بازیافتی کار می‌کند.

یک شرکت فعال در حوزه فعالیت های عملی ، آزمایش هایی انجام خواهد داد تا تأیید کند سوخت ایجاد شده از ضایعات گاو را می تواند برای دستگاه های خود استفاده شود و قصد دارد از آن برای موشک "صفر" خود با یک محموله ماهواره ای کوچک استفاده کند.