به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از شبکه "ای.بی.سی نیوز" نوشت: یک مقام آمریکایی در گفتوگو با این شبکه خبری تأیید کرد که شش نظامی خارجی کشته شده در افغانستان آمریکایی هستند.

پیشتر آیساف از کشته شدن شش نظامی خارجی در شرق افغانستان خبر داد اما ملیت این سربازان را اعلام نکرده بود.

تاکنون جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.

اغلب سربازان ناتو مستقر در شرق افغانستان آمریکایی هستند.

این در حالی است که یک سرباز دیگر ناتو نیز بر اثر انفجار مشابهی در افغانستان کشته شد که این حادثه تعداد تلفات ناتو در روز گذشته را به هفت تن و تعداد کل تلفات ناتو در سال جاری میلادی را دست‌کم به ۲۳۴ نفر رساند.

بمبهای کنار جادهای از مهمترین عوامل کشتار سربازان آمریکایی در افغانستان به شمار میروند.