به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از هفتهنامه آلمانی "اشپیگل"نوشت: "گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان امروز با هدف دیدار و گفتوگوی شخصی با "محمد مرسی" رئیس جمهور جدید مصر به این کشور سفر میکند. وی نخستین وزیر خارجه یک کشور غربی است که با مرسی دیدار خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، وستروله که از کنفرانس افغانستان بازگشته است امروز بلافاصله راهی مصر خواهد شد تا نخست با " محمد کامل عمرو " همتای مصری خود و سپس با مرسی دیدار و گفت‌وگو کند.

وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که این سفر در چنین برهه زمانی با هدف بهبود روابط برلین با قاهره و گسترش رابطه با نمایندگان اسلامگرای اخوانالمسلمون در راستای توسعه دموکراسی صورت میگیرد.