به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، "عبدربه منصور هادی" رییس جمهور موقت یمن پس از اعتصاب گسترده کارگران شهرداری مجبور شد در فرمانی "عبدالرحمن الاکوع" شهردار صنعا را برکنار کند. وی با این حال "عبدالقادر هلال" از مسئولان دولت سابق را جایگزین داماد دیکتاتور مخلوع کرد.

کارگران شهرداری از چند روز قبل اعتصاب گسترده ای را در صنعا آغاز کردند، که موجب شد خیابانها و مناطق مختلف پایتخت یمن به علت جمع نشدن پسماندها به شدت آلوده شود.

این کارگران در فوریه گذشته نیز به مدت ۲ هفته دست به اعتصاب زده بودند، که این اعتصاب با وعده های دولت مبنی بر استخدام و افزایش حقوق پایان یافت.. وعده هایی که هیچگاه عملی نشد.

حدود ۵۰ هزار یمنی بعنوان کارگر شهرداری همچنان درانتظار استخدام رسمی هستند .. این کارگران همگی شهروندان سیاهپوستی هستند که در این کشور "خادم" نامیده می شوند و سازمان های بین المللی حقوقی بارها به دلیل اعمال تبعیض و به حاشیه راندن آنها در جامعه بیانیه صادر کرده اند.. این قشر از جامعه یمن به دلیل تفکرات نژادپرستانه حاکم، هیچگاه تا کنون در پست های عالی دولتی استخدام نشده اند.