به گزارش افکارنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، نیک کلگ معاون نخست وزیر انگلیس در خواست کرده بود این پرچم روی وایت هال نصب شود. وایت هال یکی از خیابان های مرکزی لندن است که مقر بسیاری از وزارتخانه های دولت این کشور است.

رژه افتخار همجنس بازان به مناسبت قانونی شناخته شدن حقوقشان در روز شنبه در پایتخت انگلیس و در مقابل این خیابان برگزار شد.

کلگ، رهبر حزب لیبرال دموکرات در این باره گفت که برای هرچیزی یک «باراول» وجود دارد. نصب این پرچم نمادین در «وایت هال» نشانه کوچکی است که نشان می دهد این دولت و مردم آن پستیبان حقوق برابر هستند.پرچم رنگین کمانی راه راه، بر فراز دفتر کابینه که وزارت مسئول هماهنگی دولت مرکزی بوده، افراشته شده است. وزرا برخلاف مخالفت برخی محافظه کاران و شخصیت های مذهبی در خواست کرده اند ازدواج همجنس بازان در ولز و انگلیس تا سال ۲۰۱۵ قانونی شود.

«کلگ» پا را از درخواست وزرا فراتر نهاده و گفته است مکان های مذهبی از جلمه کلیسا باید بتوانند میزبانی مراسم ازدواج همجنس بازان را به عهده بگیرند.زوج های همجنس باز از سال ۲۰۰۴ در انگلیس از تمام حقوق و مزایای زوج های عادی و مشارکت های مدنی برخوردار شده اند اما قادر نیستند که مراسم ازدواج مذهبی خود را برگزار کنند، به همین خاطر حامیانشان معتقدند برخورداری از مشارکت های مدنی به غیر از مراسم ازدواج، تصور اینکه پیوندهای همجنس باز از ارزش کمتری نسبت به پیوندهای جنس های مخالف برخوردارند را قوت می بخشد.

کلیسای انگلیس و کلیسای کاتولیک رومی قاطعانه با تغییرات حاصله مخالفند، جرا که بیم دارند مبادا مجبور شوند مراسم ازدواج این افراد را برعهده بگیرند.