به گزارش افکارنیوز به نقل ازبه گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، فعالان عرصه سياسي، انتخاباتي و اطلاع رساني ليبي با تاكيد بر ضرورت ائتلاف احزاب كوچك، پیش بینی می کنند كه هيچ يك از احزاب رقيب در انتخابات کنگره ملی اين كشور اكثريت را كسب نخواهند كرد.

با این حال نتایج اولیه از عملکرد موفق ائتلاف " اتحاد نیروهای ملی لیبرال " به رهبری محمود جبرئیل حکایت دارد. 

محمود جبریل اولین نخست وزیر شورای انتقالی لیبی پس از سقوط معمر قذافی بود.
" رشید میهوب " عضو کمیساریای عالی انتخابات لیبی به شبکه خبری العالم، گفت: هیچ یک از احزاب شرکت کننده نمی توانند حایز اکثریت آرا شوند، زیرا کنگره ملی برآمده از انتخابات پارلمانی ۲۰۰عضو دارد که ۱۲۰عضو آن مستقل و ۸۰ عضو دیگر فهرست احزاب هستند.
" حسام عبدالله " هماهنگ کننده جنبش ۱۷فوریه لیبی نیز گفت: لازم است احزاب شرکت کننده در انتخابات، ائتلاف هایی تشکیل دهند تا با کسب آرا بیشتر از پایگاه بهتری برخوردار شوند.
" رضا حیلول " سردبیر روزنامه طرابلس پست اظهار داشت: ۱۲۰ کرسی کنگره ملی به اعضای مستقل اختصاص دارد و این امر بیانگر برتری موقعیت آنها نسبت به نمایندگان احزاب است؛ گر این افراد مستقل عضو احزاب نیز باشند قدرت تاثیر گذاری آنها بسیار بیشتر خواهد شد.
در حالی که شمارش آرا در لیبی همچنان ادامه دارد، کمیساری عالی اعلام کرد که میزان مشارکت مردم در انتخابات از ۶۰ درصد فراتر رفته است.

این اولین تخابات کنگره ملی لیبی در ۵۰ سال اخیر است .